DMS DIŞ TİCARET

Sensit ULTRA TRAC APL

Yer Altı Kablo ve Boru Dedektörleri
AÇIKLAMALAR

Yerleri işaretlenmemiş yer altı boru şebekelerinizin isabetli olarak bulunmasında Ultra Trac APL mükemmel bir seçimdir. Doğalgaz, su ve kanalizasyon boruları bu son teknoloji ürünü ile kolayca tespit edilir.

APL cihazı yer altı borularının tespiti işinde hata oranını hemen hemen sıfıra indirir ve yatay sondaj(HDD) teknolojilerinin kullanımında potansiyel risk alanları kolayca belirlenir.

APL’nin Avantajları

 • Kullanımı kolay
 • Sonuçları kolay açıklanır
 • Şebekeyi birkaç dakikada bulur
 • Şebeke sistemine önceden erişim gerekmez
 • Toprak, çimenlik, asfalt, çakıllı, beton kaplı yüzeylerde işlevini görür.

Ultra Trac APL akustik düzensizliği verilerini değerlendirme yoluyla borunun yeraltında oluşturduğu boşlukları tespit ederek görevini yerine getirir. Cihaz bir seri “ping”gönderir sonra akustik dalgaların yapısını,zamanlamasını ve dönüş sıklığını izleyip değerlendirir.Bu işlem  bir “Slice” olarak tanımlanır. Kullanıcı “slice” işlemini belirlenen bir mesafe içerisinde en az üç kere tekrarlar.Bu çalışma bir” Scan” olarak tekrarlanır. Bu işlem yapılan zeminin altında bir boşluk mevcutsa APL bunu belirler.Bir borunun tespit edilebilmesi için birkaç “Scan” işleminin yapılması gerekir.

Tüm SENSIT cihazları: Avrupa, Amerika, Kanada Standartlarına Uygun ve ATEX Belgelidir.

Sensit ULTRA TRAC APL

Standart Özellikler

 • Büyük Grafiksel Ekran
 • Zor koşullara uygun yapı
 • 25 saat ömürlü şarj edilebilir pi
 • Fazla yer tutmaz

 

Kullanım Alanları ve Kullanıcıları

 • Gaz borularının tespiti
 • Toplama kanalları
 • Kanalizasyon kanalları
 • Su boruları
 • Boşaltım boruları
 • Elektrik hattı tünelleri
 • Fiberoptik kablo tünelleri
 • İzleme kablosunun var olmadığı veya kopuk olduğu tüm boru hatlarının yerlerinin tespitinde kullanılır.
 • Doğalgaz dağıtım şirketleri
 • Boru arama Tespit işlerini yapan şirketler
 • Su ve kanalizasyon kurumları
 • Petrol şirketleri
 • Genel Yüklenici firmalar
 • Telekom şirketleri
 • Yatay Sondaj (HDD) firmaları
 • Kazı hafriyat firmaları
 • Endüstriyel bakım şirketleri

 

Algılanabilen Malzemelerin Listesi

 • Plastik borular
 • Metalik borular
 • Beton kanallar
 • Döküm demir borular
 • İşlenmiş demir borular
 • Toprak kanallar