DMS DIŞ TİCARET
GAZ İŞLETMESİNDE UYULMASI GEREKEN İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 Genel bir gaz dağıtım işletmesinde uyulması gereken zorunlu iş güvenliği kuralları vardır.

CAN GÜVENLİĞİ

Gaz işletmesinde çalışan teknik personel üçüncü şahısların verdiği gaz ihbarı veya işletme sürecinden kaynaklanan bir olaya müdahaleye giderken kendi can güvenliğini korumalıdır. Teknik personel genel trafik kurallarına uymalı ve hayatını tehlikeye sokacak fevri hareket ve tutumlardan sakınmalıdır. Bunun yanı sıra teknik personel olay mahallinde yapacağı çalışma esnasında bu mahalde bulunan insanların can güvenliğini de yapacağı çalışma süresince korumaya özen göstermelidir. Bir kontrolsüz gaz çıkışı olduğu zaman genellikle serinkanlı bir tutum sergilemek zordur. Olabilecek risklerden daima endişe duyulur. Özellikle bu tür gaz çıkışları trafiğin ve insanın çok olduğu yerde meydana gelirse riskler biraz daha artar. Bu nedenle bu tür çalışmada heyecan ve panik durumunda olmak beraberinde dikkatsiz olmayı da getireceğinden biraz daha dikkatli, serinkanlı ve tekniğe uygun davranmak gerekir.

 MAL GÜVENLİĞİ

Gaz işletmesinde çalışan teknik personel işletme sürecinde kendisine verilen tüm ekip ve ekipmanları korumak ve kollamakla görevlidir. Herhangi bir çalışma sırasında kendi araç ve gereçlerini koruma görevi olduğu gibi, yapacağı çalışma sürecinde üçüncü şahıslarında mal güvenliğini sağlamak için çok titiz ve teknik çalışması gerekecektir. Oluşabilecek herhangi bir doğal gaz yangını ve patlaması sonucunda binaların, ortamda bulunan araç ve diğer malların hasar göreceği unutulmamalı ve gerekli görüldüğü halde emniyet güçlerinden yardım istenmelidir

 ÇEVRE EMNİYETİ

Çevre emniyeti almak, herhangi bir olay mahallinde yapılacak en öncelikli iştir. Yapılacak işin niteliğine göre bir çevre emniyeti almak gerekir. Özellikle kontrolsüz gaz çıkışlarında herhangi bir yanma ve patlamayı önlemek için yangın üçgenini oluşturmama kuralının başında çevre emniyeti gelir. Kontrolsüz gaz çıkışının oluştuğu alanı ve hangi şebeke enstrümanında oluştuğu iyi analiz edilmeli ve bu durum göz önünde bulundurularak çevre emniyet tedbiri alınmalıdır. Kontrolsüz gaz çıkışında alınacak güvenli çevre emniyeti mesafesi olayın durumu analiz edildikten sonra, çalışacak teknik personelin kendini güvende hissettiği mesafede olacaktır. Bu mesafe veya güvenlik çemberi mesafesinin temelinde yatan kriter yanma üçgenini oluşturmamaya (kıvılcım) yönelik bir çalışma olmalıdır. Çevre emniyeti alınırken yapılacak çalışmanın niteliğine göre malzemeler kullanılmalı ve mutlak suretle ikaz levhaları olayı tanımlar nitelikte olmalıdır. Eğer ikaz levhaları olayı tanımlar nitelikte ve yeterli sayıda konulmaz ise üçüncü şahısların olayı bilmesi ve tahmin etmesi zor olur ve istenmeyen hareketlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle çevre emniyeti çalışması üçüncü şahıslara yönelik ve yönlendirici olmalıdır

dms